love

Święty Walenty – zdrowo kopnięty

Mało kto wie, iż Walenty to patron obłąkanych i osób chorych na umyśle.. Choć powszechna opinia mianowała go patronem zakochanych. Wszak przecież “Miłość bywa Ślepa”, a czasem zakochani po prostu tracą rozum; ich zachowanie jest mało racjonalne.